12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen

Laatst gewijzigd door pauldegroot op 03-05-2020 15:02:28


Identificatie
12
Omschrijving
Vergunningaanvraag regulier behandelen
Omschrijving generiek
Vergunning
Afbeelding

Visio LOS 12 Vergunning regulier behandelen SP 2.0.png

Categorie
Doel

Een besluit nemen op een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vergelijkbare beschikking op basis van een beoordeling van die aanvraag in een reguliere procedure.

Aanleiding

De gemeente of provincie als bevoegd gezag heeft een aanvraag ontvangen waarop een reguliere procedure van toepassing is.

Toelichting

Bij dit zaaktype draagt het bevoegd gezag de behandeling van (een deel van) de vergunningaanvraag op aan de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft tijdens de intake of zo spoedig mogelijk daarna vastgesteld dat de aanvraag in een reguliere procedure behandeld moet worden.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Besluit regulier
Handeling behandelaar
Behandelen (in reguliere procedure)
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
56
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
56
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Het bevoegd gezag of de OD kan, als gemandateerde, een reguliere Wabo-procedure met maximaal 6 weken verlengen.
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Ja
Publicatietekst

Nog vullen

Product / Dienst

Ia-A1-3.0 (2019) - Maatwerkvoorschrift milieu regulier (ODG Ia-A1-3 - Maatwerkvoorschrift milieu regulier)
Ia-A1-5.0 (2019) - Besluit gelijkwaardigheid activiteitenbesluit (ODG Ia-A1-5 - Besluit gelijkwaardigheid activiteitenbesluit)
Ia-A2-2.0 (2019) - Instemming Wet bodembescherming (ODG Ia-A2-2 - Instemming Wet bodembescherming)
Ia-A2-2.1 (2019) - Besluit aanwijzing artikel 27 (ODG Ia-A2-2 - Instemming Wet bodembescherming)
Ia-A4-1.0 (2019) - M.e.r.-beoordeling (ODG Ia-A4-1 - M.e.r.-beoordeling)
Ia-A4-1.2 (2019) - Niet vormvrij (ODG Ia-A4-1 - M.e.r.-beoordeling)
Ia-A4-1.2 (2019) - Vormvrij (ODG Ia-A4-1 - M.e.r.-beoordeling)
Ia-A5-1.0 (2019) - Overbrengingsvergunning, toestemming vervoer explosieven voor civiel gebruik (ODG Ia-A5-1 - Overbrengingsvergunning, toestemming vervoer explosieven voor civiel gebruik)
Ia-F1-2.0 (2019) - Omgevingsvergunning regulier (ODG Ia-F1-2 - Omgevingsvergunning regulier)
Ia-F1-2.1 (2019) - Enkelvoudige procedure (ODG Ia-F1-2 - Omgevingsvergunning regulier)
Ia-F1-2.2 (2019) - Meervoudige procedure (ODG Ia-F1-2 - Omgevingsvergunning regulier)
Ia-F1-2.3 (2019) - Intrekken vergunning (ODG Ia-F1-2 - Omgevingsvergunning regulier)
Ia-F1-4.0 (2019) - Naamwijziging vergunning * (WTP) (ODG Ia-F1-4 - Naamwijziging vergunning *)
Ia-F1-4.0 (2019) - Naamwijziging vergunning * (BTP) (ODG Ia-F1-4 - Naamwijziging vergunning *)
Ia-F1-4.1 (2019) - Milieu (ODG Ia-F1-4 - Naamwijziging vergunning *)
Ia-F1-4.2 (2019) - Bouw (ODG Ia-F1-4 - Naamwijziging vergunning *)
Ia-F1-4.3 (2019) - Overige (ODG Ia-F1-4 - Naamwijziging vergunning *)
Ib-A1-4.0 (2019) - Ontheffing verboden regulier (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-4.1 (2019) - Stortverbod regulier (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-4.2 (2019) - Afval opslaan buiten inrichtingen (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A1-4.3 (2019) - Verbranden afvalstoffen (ODG Ib-A1-4 - Ontheffing verboden regulier)
Ib-A5-1.0 (2019) - Ontheffing Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik (TUG) (ODG Ib-A5-1 - Ontheffing Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik (TUG))
Ib-C1-1.0 (2019) - Ontheffing bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijd (ODG Ib-C1-1 - Ontheffing bouwwerkzaamheden buiten reguliere werktijd)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
27365902
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
12
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Vergunningaanvraag regulier behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_6MeV0nNK1ca06
Versiedatum
01-06-2019
Datum begin geldigheid
01-06-2019
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen

10 - Melding behandelen  

Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 2 - Beroep behandelen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 5 - Controle uitvoeren  , 8 - Incidentmelding & klacht behandelen  , 10 - Melding behandelen  , 10 - Melding behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 22 - Beschikking overige behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.