22 - Beschikking overige behandelen

Laatst gewijzigd door pauldegroot op 11-02-2020 13:38:28


Identificatie
22
Omschrijving
Beschikking overige behandelen
Omschrijving generiek
Beschikkingen
Afbeelding

Visio LOS 22 Beschikking overige behandelen R 10.0.png

Categorie
Doel

Een besluit nemen op diverse (juridisch) verzoeken of aanvragen anders als de Wabo activiteiten. Voor de Wabo activiteiten zijn de zaaktypen Vergunning regulier behandelen en Vergunning uitgbreid behandelen van toepassing.

Aanleiding

De gemeente of provincie als bevoegd gezag heeft een verzoek of aanvraag ontvangen waarop een Awb procedure van toepassing is.

Toelichting

Bij dit zaaktype draagt het bevoegd gezag de behandeling van (een deel van) verzoeken of aanvragen op aan de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft tijdens de intake of zo spoedig mogelijk daarna vastgesteld dat het verzoek of aanvraag in een Awb procedure behandeld moet worden.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
verzoeken of aanvragen
Onderwerp
Awb beschikkingen
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Het bevoegd gezag of de OD kan, als gemandateerde, en indien de van toepassing zijnde Awb procedure de mogelijkheid geeft, de procedure verlengen.
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Publicatietekst
Product / Dienst

Ia-F1-1.0 (2019) - Beschikking overige (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)
Ia-F1-1.1 (2019) - Handhavingsverzoek (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)
Ia-F1-1.2 (2019) - WOB-verzoek (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)
Ia-F1-1.3 (2019) - Gedoogbeschikking (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)
Ia-F1-1.4 (2019) - Ingebrekestelling (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)
Ia-F1-1.5 (2019) - Verzoek intrekken last onder dwangsom (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)
Ia-F1-1.6 (2019) - Verzoek geheimhouding (ODG Ia-F1-1 - Beschikking overige)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
22
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Beschikking overige
Bronzaaktypelink
Versiedatum
Datum begin geldigheid
01-01-2019
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

2 - Beroep behandelen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 5 - Controle uitvoeren  , 8 - Incidentmelding & klacht behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 16 - Zienswijze behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.