10 - Melding behandelen

Laatst gewijzigd door pauldegroot op 11-02-2020 13:37:21


Identificatie
10
Omschrijving
Melding behandelen
Omschrijving generiek
Melding
Afbeelding

Visio LOS 10 Melding behandelen SP 4.0.png

Categorie
Doel

Een melding behandelen

Aanleiding

Het bevoegd gezag heeft een melding (meerdere wetgevingen) ontvangen. Zij heeft de ODG gemandateerd om dergelijke meldingen te behandelen. Zij draagt de ODG op om de ontvangen melding te behandelen.

Toelichting

Voor een aantal relatief eenvoudige activiteiten dient voor de wet een melding te worden gedaan. Aan deze melding zijn algemene voorwaarden gekoppeld.

Servicetermijn en wettelijke termijn zijn 5 en 28 dagen, voor bodemmeldingen is dit 35 dagen.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Indienen
Onderwerp
Melding
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
28
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
28
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Tenzij indieningsvereiste bij aanvraag Omgevingsvergunning
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Nee
Verlenging toelichting
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Ja
Publicatietekst
Product / Dienst
Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
853026786
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
10
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Melding behandelen (ODG)
Bronzaaktypelink
ZKT_6vn72R4gWi7qd
Versiedatum
30-09-2019
Datum begin geldigheid
30-09-2019
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen
ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.