4 - Bezwaar behandelen

Laatst gewijzigd door Jurjen Roels (Admin) op 03-05-2020 15:02:17


Identificatie
4
Omschrijving
Bezwaar behandelen
Omschrijving generiek
Bezwaar behandelen
Afbeelding

Visio LOS 4 Bezwaar behandelen R4.0.png

Categorie
Doel

Het bij de Bezwarencommissie verdedigen van een genomen besluit.

Aanleiding

Een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een besluit dat is genomen door (of onder verantwoordelijkheid) van het bevoegd gezag.

Toelichting

De uitvoering van de bezwaarprocedure ligt in principe in handen van het BG waarbij de ODG / RUDD het besluit verdedigt en de bezwarencommissie daarover adviseert aan het BG. De beslissing op bezwaar wordt voorbereid door de ODG / RUDD. Afhankelijk van de mandatering wordt het besluit door het BG of de dienst genomen en verzonden.

De wettelijke behandelingstermijn begint te lopen op de dag na einde van de bezwaartermijn en niet op de dag dat een bezwaarschrift wordt ontvangen door het BG.

Servicetermijn is 46 + variabel deel (geen servicetermijn genoemd)

 

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Indienen
Onderwerp
Bezwaarschrift
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
84
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Indien Bezwaarindiener in de gelegenheid is gesteld een verzuim als bedoeld in art. 6:6 Awb, te herstellen
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
(langer indien belanghebbenden - waaronder ook Bezwaarindiener - daarmee instemmen en Belanghebbenden niet in hun belangen kunnen worden geschaad)
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

IIb-F1-2.0 (2019) - Bezwaar (ODG IIb-F1-2 - Bezwaar)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
27365902
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
4
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Bezwaar behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_6Xene7n2aFwD8
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen

3 - Last onder bestuursdwang opleggen  , 9 - Last onder dwangsom opleggen  

Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 2 - Beroep behandelen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 22 - Beschikking overige behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.