5 - Controle uitvoeren

Laatst gewijzigd door pauldegroot op 11-02-2020 13:35:40


Identificatie
5
Omschrijving
Controle uitvoeren
Omschrijving generiek
Inspectie uitvoeren
Afbeelding

Visio LOS 05 Controle uitvoeren R 10.0.png

Categorie
Doel

Activiteiten (preventief) controleren op de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Aanleiding

Een verleende vergunning (ópleveringscontrole'), een ingekomen klacht, melding of verzoek, een 'toevallige' waarneming, een handhavingstraject, dan wel gepland toezicht ('periodieke controle') waarvoor de ODG een opdarcht heeft ontvangen van het bevoegd gezag.

Toelichting

De controle kan een breed scale aan aspecten omvatten.

Elke toezichtzaak betreft één controle met daaruit voortvloeiende bevindingen. Een hercontrole is een nieuwe zaak. Beschreven is het meest regulier voorkomende toezichtproces, waarvan een controlebezoek deel uit maakt. In het meest eenvoudige geval betreft de controle het inzien van het dossier en het daaruit bijvoorbeeld constateren dat niet voldaan is aan de plicht tot het indienen van een bodemonderzoeksrapport.

Als het gevoerde toezicht aanleiding geeft tot handhaving, dan is dat een nieuwe zaak van het zaaktype 'Handhavingsbesluit nemen'.

Initiatie Extern / Intern
Handeling initiator
Starten
Onderwerp
Toezicht
Handeling behandelaar
Uitvoeren
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
35
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Als tijdens een controle eom aanvullende informatie wordt gevraagd.
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Bijvoorbeeld bij benodigd in- of extern advies.
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Beperkt Openbaar
Verantwoordelijke
Manager Toezicht & Handhaving
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

IIc-A1-1.0 (2019) - Toezicht inrichtinggebonden * (MTP) (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.0 (2019) - Toezicht inrichtinggebonden * (BTP) (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.10 (2019) - Vuurwerk nacontrole (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.1 (2019) - Type A (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.2 (2019) - Type B (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.3 (2019) - Type B OBM (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.4 (2019) - Type C (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.5 (2019) - Type C IPPC (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.6 (2019) - Aspectcontrole milieu (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.7 (2019) - Indirecte lozingen (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.8 (2019) - Vuurwerk voorcontrole (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-1.9 (2019) - Vuurwerk verkoopcontrole (ODG IIc-A1-1 - Toezicht inrichtinggebonden *)
IIc-A1-2.0 (2019) - BRZO-Toezicht (ODG IIc-A1-2 - BRZO-Toezicht)
IIc-A1-2.1 (2019) - Inspectie routinematig (ODG IIc-A1-2 - BRZO-Toezicht)
IIc-A1-2.2 (2019) - Beoordelen veiligheidsrapport (ODG IIc-A1-2 - BRZO-Toezicht)
IIc-A1-2.3 (2019) - Inspectie niet routinematig (ODG IIc-A1-2 - BRZO-Toezicht)
IIc-A1-2.4 (2019) - Beoordelen / verwerken kennisgevingen (ODG IIc-A1-2 - BRZO-Toezicht)
IIc-A2-1.0 (2019) - Toezicht Besluit bodemkwaliteit * (MTP) (ODG IIc-A2-1 - Toezicht Besluit bodemkwaliteit *)
IIc-A2-1.0 (2019) - Toezicht Besluit bodemkwaliteit * (BTP) (ODG IIc-A2-1 - Toezicht Besluit bodemkwaliteit *)
IIc-A2-1.1 (2019) - Activiteit complex  (ODG IIc-A2-1 - Toezicht Besluit bodemkwaliteit *)
IIc-A2-1.2 (2019) - Activiteit eenvoudig (ODG IIc-A2-1 - Toezicht Besluit bodemkwaliteit *)
IIc-A2-1.3 (2019) - Warmte- koudeopslag (ODG IIc-A2-1 - Toezicht Besluit bodemkwaliteit *)
IIc-A2-2.0 (2019) - Toezicht bodemsanering en –bescherming * (BTP) (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.1 (2019) - BUS TU (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.2 (2019) - BUS immobiel (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.3 (2019) - BUS mobiel (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.4 (2019) - Saneringsplan (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.5 (2019) - Saneringsplan complex (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.6 (2019) - Ongewoon voorval (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.7 (2019) - Nazorgverplichtingen Wbb (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.8 (2019) - Niet ernstige gevallen bodemsanering (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-2.9 (2019) - Illegaliteit (ODG IIc-A2-2 - Toezicht bodemsanering en –bescherming *)
IIc-A2-3.0 (2019) - Toezicht bodemaspecten Wm inrichtingen (ODG IIc-A2-3 - Toezicht bodemaspecten Wm inrichtingen)
IIc-A2-3.1 (2019) - Herstel bodemkwaliteit (ODG IIc-A2-3 - Toezicht bodemaspecten Wm inrichtingen)
IIc-A2-3.2 (2019) - Tanksaneringen (ODG IIc-A2-3 - Toezicht bodemaspecten Wm inrichtingen)
IIc-A5-1.0 (2019) - Toezicht Tijdelijk Uitzonderlijk gebruik (TUG) (ODG IIc-A5-1 - Toezicht Tijdelijk Uitzonderlijk gebruik (TUG))
IIc-A5-2.0 (2019) - Toezicht gebiedsgericht milieu * (BTP) (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.0 (2019) - Toezicht gebiedsgericht milieu * (MTP) (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.1 (2019) - Storten afvalstoffen (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.2 (2019) - Storten asbest (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.3 (2019) - Bodem (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.4 (2019) - Lozingen (buiten inrichtingen) (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.5 (2019) - Gevelcontrole (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-2.6 (2019) - Aspectcontrole  (ODG IIc-A5-2 - Toezicht gebiedsgericht milieu *)
IIc-A5-3.0 (2019) - Toezicht ontbranden vuurwerk (ODG IIc-A5-3 - Toezicht ontbranden vuurwerk)
IIc-B1-1.0 (2019) - Toezicht brandveilig gebruik (ODG IIc-B1-1 - Toezicht brandveilig gebruik)
IIc-C1-1.0 (2019) - Toezicht nieuw- verbouw (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.1 (2019) - Cat. A (kleine bouwwerken ed.) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.2 (2019) - Cat. B (kleine verbouwingen ed.) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.3 (2019) - Cat. C (grote verbouwingen ed.) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.4 (2019) - Cat. D (nieuwbouw woning ed.) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.5 (2019) - Cat. E (ziekenhuis, appartementen ed.) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.6 (2019) - Cat. F (grootschalige uitbreidingen, meerdere activiteiten) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.7 (2019) - Cat. G (politiek gevoelig) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-1.8 (2019) - Cat. H (projectmatige nieuwbouw) (ODG IIc-C1-1 - Toezicht nieuw- verbouw)
IIc-C1-2.0 (2019) - Toezicht bestaande bouw (ODG IIc-C1-2 - Toezicht bestaande bouw)
IIc-C1-2.1 (2019) - Brandveiligheid (ODG IIc-C1-2 - Toezicht bestaande bouw)
IIc-C1-2.2 (2019) - Constructieve veiligheid (ODG IIc-C1-2 - Toezicht bestaande bouw)
IIc-C1-2.3 (2019) - Overige (ODG IIc-C1-2 - Toezicht bestaande bouw)
IIc-C1-2.4 (2019) - Kamerverhuur (ODG IIc-C1-2 - Toezicht bestaande bouw)
IIc-C1-3.0 (2019) - Toezicht gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan (ODG IIc-C1-3 - Toezicht gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan)
IIc-C1-4.0 (2019) - Sluitingsbevel (APV) (ODG IIc-C1-4 - Sluitingsbevel (APV))
IIc-C1-4.1 (2019) - Opiumwet (ODG IIc-C1-4 - Sluitingsbevel (APV))
IIc-C2-1.0 (2019) - Toezicht op slopen * (WTP) (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C2-1.0 (2019) - Toezicht op slopen * (BTP) (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C2-1.1 (2019) - Slopen van een monument (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C2-1.2 (2019) - Slopen op grond van o.a. bestemmingsplan (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C2-1.3 (2019) - Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C2-1.4 (2019) - Slopen zonder asbest (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C2-1.5 (2019) - Slopen met asbest (ODG IIc-C2-1 - Toezicht op slopen *)
IIc-C3-1.0 (2019) - Toezicht cultuurhistorie (ODG IIc-C3-1 - Toezicht cultuurhistorie)
IIc-C3-1.2 (2019) - Archeologie (ODG IIc-C3-1 - Toezicht cultuurhistorie)
IIc-C3-1.2 (2019) - Monumenten (ODG IIc-C3-1 - Toezicht cultuurhistorie)
IIc-C3-1.3 (2019) - Erfgoed subsidie (ODG IIc-C3-1 - Toezicht cultuurhistorie)
IIc-D1-1.0 (2019) - Toezicht voor het vellen van houtopstanden (kappen) (ODG IIc-D1-1 - Toezicht voor het vellen van houtopstanden (kappen))
IIc-D2-1.0 (2019) - Toezicht aanleggen van een werk (ODG IIc-D2-1 - Toezicht aanleggen van een werk)
IIc-D2-1.1 (2019) - Toezicht aanleggen of veranderen van een weg (ODG IIc-D2-1 - Toezicht aanleggen van een werk)
IIc-D2-1.2 (2019) - Toezicht aanleggen of veranderen van een uitrit (ODG IIc-D2-1 - Toezicht aanleggen van een werk)
IIc-D2-1.3 (2019) - Toezicht voor het uitvoeren van een werk (aanleg) (ODG IIc-D2-1 - Toezicht aanleggen van een werk)
IIc-D3-1.0 (2019) - Toezicht object plaatsen (ODG IIc-D3-1 - Toezicht object plaatsen)
IIc-D3-1.1 (2019) - Reclame (ODG IIc-D3-1 - Toezicht object plaatsen)
IIc-D3-1.2 (2019) - Alarminstallatie (ODG IIc-D3-1 - Toezicht object plaatsen)
IIc-D3-1.3 (2019) - Opslaan van roerende goederen (ODG IIc-D3-1 - Toezicht object plaatsen)
IIc-F1-1.0 (2019) - Administratieve controle  (BTP) (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.0 (2019) - Administratieve controle  (MTP) (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.0 (2019) - Administratieve controle  (WTP) (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.10 (2019) - Indirecte lozingen (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.1 (2019) - Milieu normaal (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.2 (2019) - Milieu diepgaand (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.3 (2019) - Halfjaarlijkse risicorapportage afvalstoffenbedrijven (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.4 (2019) - Bodem (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.5 (2019) - Bouw (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.6 (2019) - Asbest (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.7 (2019) - Overige (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.8 (2019) - EVOA (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-1.9 (2019) - PRTR (ODG IIc-F1-1 - Administratieve controle )
IIc-F1-2.0 (2019) - Hercontrole * (BTP) (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.0 (2019) - Hercontrole * (WTP) (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.1 (2019) - Milieu (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.2 (2019) - Indirecte lozingen (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.3 (2019) - Dwangsom controle (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.4 (2019) - Bestuursdwang controle (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.5 (2019) - Bodem (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.6 (2019) - Bouw (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-2.7 (2019) - Overige wabo (ODG IIc-F1-2 - Hercontrole *)
IIc-F1-8.0 (2019) - Opleveringscontrole * (BTP) (ODG IIc-F1-8 - Opleveringscontrole *)
IIc-F1-8.0 (2019) - Opleveringscontrole * (WTP) (ODG IIc-F1-8 - Opleveringscontrole *)
IIc-F1-8.1 (2019) - Milieu (ODG IIc-F1-8 - Opleveringscontrole *)
IIc-F1-8.2 (2019) - Bouw (ODG IIc-F1-8 - Opleveringscontrole *)
IIc-F1-8.3 (2019) - Overige (ODG IIc-F1-8 - Opleveringscontrole *)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
27365902
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
5
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Toezicht uitvoeren
Bronzaaktypelink
ZKT_95OKb34ZZFVJ1
Versiedatum
Datum begin geldigheid
01-01-2019
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen

3 - Last onder bestuursdwang opleggen  , 8 - Incidentmelding & klacht behandelen  , 9 - Last onder dwangsom opleggen  , 20 - Bestuursdwang uitvoeren  

Relatie met andere zaaktypen

5 - Controle uitvoeren  , 8 - Incidentmelding & klacht behandelen  , 10 - Melding behandelen  , 10 - Melding behandelen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  , 13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  , 17 - Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu opstellen  , 21 - Procesverbaal opstellen  , 21 - Procesverbaal opstellen  , 22 - Beschikking overige behandelen  , 26 - Vooraankondiging opstellen  , 27 - Strafrechtelijke beoordeling of onderzoek behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.