8 - Incidentmelding & klacht behandelen

Laatst gewijzigd door Jurjen Roels (Admin) op 10-02-2020 20:21:14


Identificatie
8
Omschrijving
Incidentmelding & klacht behandelen
Omschrijving generiek
Afbeelding

Visio LOS 8 Incidentmelding en klacht behandelen R4.1.png

Categorie
Doel

Het afhandelen van incidentmeldingen en klachten.

Aanleiding

Door een burger, bedrijf, andere organisatie of vanuit de eigen organisatie (inzake piket/consignatiedienst) is een incidentmelding en/of klacht of ingediend.

Toelichting

Het gaat hier om een klacht, een overlast- of een voorvalmelding. De melding kan gedaan zijn bij de diensten (piket/consignatie) en/of het bevoegd gezag. In het geval van een piket/consignatiemelding start de zaak bij de dienst en moet deze actief worden teruggemeld bij het bevoegd gezag (archiefplicht en registratie). Het doel van de zaak is het registreren en al dan niet behandelen van de klacht.

NB Het gaat niet om een expliciet verzoek tot handhaving (zie daarvoor het zaaktype ‘Handhavingsverzoek behandelen’).

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Indienen
Onderwerp
Incidentmelding en klacht
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
11
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Bij complexe gevallen (uitgebreid onderzoek en/of oplossing) wordt de incidentmelder op de hoogte gehouden van de voortgang.
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Beperkt Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

Ib-A1-3.0 (2019) - Melding ongewoon voorval (ODG Ib-A1-3 - Melding ongewoon voorval)
Ib-A2-2.0 (2019) - Melding calamiteit bodem (ODG Ib-A2-2 - Melding calamiteit bodem)
Ib-A2-2.1 (2019) - Artikel 27 (ODG Ib-A2-2 - Melding calamiteit bodem)
Id-A5-1.0 (2019) - Klacht milieu * (MTP) (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.0 (2019) - Klacht milieu * (BTP) (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.1 (2019) - Asbest (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.2 (2019) - Bedrijven (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.3 (2019) - Bodem (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.4 (2019) - Geluid (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.5 (2019) - Lucht (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.6 (2019) - Water (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.7 (2019) - Piket (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-A5-1.8 (2019) - Overige milieu (ODG Id-A5-1 - Klacht milieu *)
Id-C1-1.0 (2019) - Klacht bouw (ODG Id-C1-1 - Klacht bouw)
Id-C1-1.1 (2019) - Bouw (ODG Id-C1-1 - Klacht bouw)
Id-C1-1.2 (2019) - Illegale bouw (ODG Id-C1-1 - Klacht bouw)
Id-C1-1.3 (2019) - Slopen (ODG Id-C1-1 - Klacht bouw)
Id-C1-1.4 (2019) - Monumenten (ODG Id-C1-1 - Klacht bouw)
Id-F1-1.0 (2019) - Klacht overige * (BTP) (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.0 (2019) - Klacht overige * (WTP) (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.1 (2019) - Kap (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.2 (2019) - Aanleggen van een weg en/of uitvoeren van een werk (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.3 (2019) - Alarminstallatie (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.4 (2019) - Opslaan van roerende goederen (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.5 (2019) - Reclame (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.6 (2019) - Gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.7 (2019) - Brandveilig gebruik (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)
Id-F1-1.8 (2019) - Meervoudige klacht (ODG Id-F1-1 - Klacht overige *)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
27365902
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
8
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Incidentmelding behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_9yD0zrm5ruk2W
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 10 - Melding behandelen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  , 17 - Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu opstellen  , 21 - Procesverbaal opstellen  , 27 - Strafrechtelijke beoordeling of onderzoek behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.