14 - Voorlopige voorziening behandelen

Laatst gewijzigd door Jurjen Roels (Admin) op 03-05-2020 15:02:19


Identificatie
14
Omschrijving
Voorlopige voorziening behandelen
Omschrijving generiek
Afbeelding

Visio LOS 14 Voorlopige voorziening R4.0.png

Categorie
Doel

Het verdedigen bij de Rechtbank of Raad van State van een eerder genomen besluit in afwachting van de behandeling van het bezwaar of beroep of hoger beroep tegen dat besluit.

Aanleiding

Via het bevoegd gezag is van de Rechtbank of Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening ontvangen tegen genomen besluit, waartegen de indiener (van het verzoek) bezwaar, beroep of hoger beroep aangetekend heeft.

Toelichting

Het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank of Raad van State verstuurd naar het bevoegd gezag. Daar wordt het verzoek geregistreerd. Verdere behandeling wordt uitgevoerd door de ODG/RUDD.

Servicetermijn is 35 + variabel deel (geen servicetermijn genoemd)
Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Indienen
Onderwerp
Verzoek om voorlopige voorziening
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Nee
Verlenging toelichting
Afhankelijk van de Rechtbank / Raad van State.
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

IIb-F1-3.0 (2019) - Voorlopige voorziening (ODG IIb-F1-3 - Voorlopige voorziening)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
27365902
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
14
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Voorlopige voorziening behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_6lYV1NwnyfnX1
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 3 - Last onder bestuursdwang opleggen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 9 - Last onder dwangsom opleggen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  , 20 - Bestuursdwang uitvoeren  , 22 - Beschikking overige behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.