Ia-F1-4.1 (2019) - Milieu

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 10-02-2020 20:55:14


Code
Ia-F1-4.1 (2019)
Naam
Milieu
Zaaktype
12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen   (ZTC Groningen 2021)

Overzicht Variantkenmerken De kenmerken van een variant van een product kunnen per organisatie verschillen. Denk aan een andere verrekenmethode, urenkental of (uur)tarief. Hieronder ziet u de kenmerken van de verschillende organisaties die hun producten en diensten in deze omgeving bijhouden (u ziet alleen de kenmerken van organisaties waarvoor u geautoriseerd bent). Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Variantkenmerken. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Variantkenmerken kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
Levertijd Aantal uren Tarief
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Overzicht Bijdrage-varianten Bijdrage-varianten zijn varianten van andere producten die optioneel - net als Onderdelen - een bijdrage kunnen leveren aan deze variant. Denk aan een specialistisch advies dat in specifieke situaties nodig is voordat een vergunning kan worden verleend, of een individuele studietoeslag als onderdeel van een bijstandsuitkering. Kenmerkend is dat Bijdrage-varianten elders in de producten- en dienstencatalogus als zelfstandige varianten van een product zijn gedefinieerd, maar hier als bouwsteen / halffabrikaat worden gebruikt voor het produceren van deze variant van een product. Bijdrage-varianten zijn, net als Onderdelen, kostprijsverhogende elementen van een variant. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Bijdrage-varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Bijdrage-varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Overzicht Onderdelen Een onderdeel is een mogelijke toevoeging aan een Variant van een Product. Een onderdeel is 'kostprijsverhogend': het kental of tarief specificeert de extra inspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering' (variant) waaraan dit onderdeel wordt toegevoegd. Let op: Gebruik Onderdelen niet voor het opnieuw vastleggen van Varianten van Producten die al elders in de catalogus zijn vastgelegd. Die zijn te koppelen als 'Bijdrage-varianten'. Onderdelen zijn doorgaans elementen met een vaste (kostprijsverhogende) prijs die geen intern 'proces' nodig hebben, zoals bijvoorbeeld de toezending van een gewaarmerkt uittreksel op schrift, of een extern af te nemen product of dienst zoals een advies van de Brandweer. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Onderdelen. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Onderdelen kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 10-02-2020 20:55:14
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.