2 - Beroep behandelen

Laatst gewijzigd door Jurjen Roels (Admin) op 03-05-2020 15:02:35


Identificatie
2
Omschrijving
Beroep behandelen
Omschrijving generiek
Afbeelding

Visio LOS 2 Beroep behandelen R4.0.png

Categorie
Doel

Het bij de Rechtbank of de Raad van State verdedigen van een genomen besluit.

Aanleiding

Via de rechtbank of de Raad van State is een beroepschrift ontvangen tegen een genomen besluit.

Toelichting

Het betreft zowel het beroep als het hoger beroep.

Het beroepschrift is gericht aan de Rechtbank of Raad van State en ter verweer doorgestuurd naar het BG. BG stuurt deze naar de ODG/RUDD, daar wordt het beroepschrift geregistreerd.  De uitvoering van de procedure ligt in handen van de ODG/RUDD met dien verstande dat de Rechtbank of Raad van State uitspraak doet.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Indienen
Onderwerp
Beroepschrift
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Volgens richtlijnen van rechtbank/RvS
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Conform de wetgeving
Verlengingstermijn
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

IIb-F1-1.0 (2019) - (Hoger) beroep (ODG IIb-F1-1 - (Hoger) beroep)
IIb-F1-1.1 (2019) - Beroep (ODG IIb-F1-1 - (Hoger) beroep)
IIb-F1-1.2 (2019) - Hoger beroep (ODG IIb-F1-1 - (Hoger) beroep)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
27365902
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
2
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Beroep behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_6J7L8MKG7IJgG
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 2 - Beroep behandelen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen  , 13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 22 - Beschikking overige behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.