13 - Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 14-12-2020 10:40:38


Identificatie
13
Omschrijving
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen
Omschrijving generiek
Vergunning
Afbeelding

Visio LOS 13 Vergunning uitgebreid behandelen SP 2.0.png

Categorie
Doel

Een besluit nemen op een aanvraag voor een vergunning op basis van een beoordeling van die aanvraag in een uitgebreide procedure (ook intrekken, ambtshalve wijziging, etc)

Aanleiding

De gemeente of provincie als bevoegd gezag heeft een aanvraag ontvangen waarop een uitgebreide procedure van toepassing is.

Toelichting

Bij dit zaaktype draagt het bevoegd gezag de behandeling van (een deel van) de vergunningaanvraag op aan de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft tijdens de intake of zo spoedig mogelijk daarna vastgesteld dat de aanvraag in een uitgebreide procedure behandeld moet worden.

156 dgn (+26 bij zienswijze) (voor bodem 78 dgn, voor D&H 98 dgn).

 

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Besluit uitgebreid
Handeling behandelaar
Behandelen (in uitgebreide procedure)
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
182
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
182
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Gemandateerde
Publicatie-indicatie
Ja
Publicatietekst

Nog vullen

Product / Dienst

Ia-A1-1.0 (2019) - Activiteit milieu (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-1.1 (2019) - Oprichtingsvergunning (ODG Ia-A1-1 - Activiteit milieu)
Ia-A1-3.0 (2019) - Maatwerkvoorschrift milieu regulier (ODG Ia-A1-3 - Maatwerkvoorschrift milieu regulier)
Ia-A1-4.0 (2019) - Maatwerkvoorschrift milieu uitgebreid (ODG Ia-A1-4 - Maatwerkvoorschrift milieu uitgebreid)
Ia-A2-1.0 (2019) - Beschikking Wet bodembescherming (ODG Ia-A2-1 - Beschikking Wet bodembescherming)
Ia-A2-1.1 (2019) - Beschikking (wel/niet)instemmen evaluatieverslag (ODG Ia-A2-1 - Beschikking Wet bodembescherming)
Ia-A3-1.0 (2019) - Hogere waarde procedure (ODG Ia-A3-1 - Hogere waarde procedure)
Ia-A3-1.1 (2019) - Bij industrie (ODG Ia-A3-1 - Hogere waarde procedure)
Ia-A3-1.2 (2019) - Bij wegverkeer (ODG Ia-A3-1 - Hogere waarde procedure)
Ia-A3-1.3 (2019) - Bij spoorwegverkeer (ODG Ia-A3-1 - Hogere waarde procedure)
Ia-A3-1.4 (2019) - Combinatie (ODG Ia-A3-1 - Hogere waarde procedure)
Ia-A3-1.5 (2021) - Domino-inrichting (ODG Ia-A3-1 - Hogere waarde procedure)
Ia-F1-3.0 (2019) - Omgevingsvergunning uitgebreid (ODG Ia-F1-3 - Omgevingsvergunning uitgebreid)
Ia-F1-3.1 (2019) - Enkelvoudige procedure (ODG Ia-F1-3 - Omgevingsvergunning uitgebreid)
Ia-F1-3.2 (2019) - Meervoudige procedure (ODG Ia-F1-3 - Omgevingsvergunning uitgebreid)
Ia-F1-3.3 (2019) - Intrekken vergunning (ODG Ia-F1-3 - Omgevingsvergunning uitgebreid)
Ib-A1-5.1 (2019) - Stortverbod uitgebreid (ODG Ib-A1-5 - Ontheffing verboden uitgebreid)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
853026786
Domein broncatalogus
OD
Identificatie zaaktype in broncatalogus
13
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_9G4B50ZmYu0Ko
Versiedatum
Datum begin geldigheid
01-06-2019
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken of Vooroverleg voeren  , 2 - Beroep behandelen  , 2 - Beroep behandelen  , 4 - Bezwaar behandelen  , 5 - Controle uitvoeren  , 8 - Incidentmelding & klacht behandelen  , 10 - Melding behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 16 - Zienswijze behandelen  , 22 - Beschikking overige behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 05-11-2018 17:22:22
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.