ODG Ia-F1-4 - Naamwijziging vergunning ***

Laatst gewijzigd door Jurjen Roels (Admin) op 10-02-2020 20:55:13


Productcode
ODG Ia-F1-4
Productnaam
Naamwijziging vergunning *
Soort taak
Vergunnen & Besluiten  
Omschrijving

Het op verzoek overschrijven van een vergunning van één rechtspersoon naar een ander rechtspersoon.

Beoogd resultaat

Een juiste overschrijving van de vergunning.

Toelichting

Voor de overdracht is een melding vereist aan het bevoegd gezag door de vergunninghouder. De melding heeft geen gevolg voor het moment waarop van een overgang van een omgevingsvergunning sprake is. De reden voor de melding is voor het bevoegd gezag het moment om (eventueel) te checken of de Wet Bibob toegepast kan en mag worden. De melding moet een maand voor de overdracht plaatsvinden. Bij het domein milieu wordt de wijziging ook doorgevoerd in het locatiebestand.

Geeft invulling aan taken
Ia-F1 Algemeen (BTP)  
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype
12 - Vergunningaanvraag regulier behandelen   (ZTC Groningen 2020)

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van Omgevingsdienst Groningen.